Hjertediagnostik

Om Hjertelægen

Mød lægen

THOMAS KJELD 

Speciallæge i intern medicin: Kardiologi, overlæge

Ekspert i

  • Ekkokardiografi

  • Hjerte-MR

  Uddannelse

   • Speciallæge i intern medicin: Kardiologi
   • Flyverlæge class 2.

   • Certificeret i Avanceret 3D-ekkokardiografi i Glasgow, Institute of Cardiovascular Sciences.

   • Certificeret i hjerte-MR i Berlin Hertz-Zentrum.

   • Acute Life Support, European Rescuscitation Council, Herlev hospital
   • Level 1 kursus i Dykkermedicin, Danish Aeronautical Medical Society
   • Level 1 kursus i Flyvermedicin, European Society of Space Medicine

   • Læge/Premierløjtnant, Søværnets Dykkerskole:
      • Flyve- og Navalmedicinsk kursus

      • Idrætsmedicinsk Grundkursus

      • Prehospital Trauma- & Life-Support

    Erfaring

     • 2018-2023: Overlæge, Hjertemedicinsk afdeling, Esbjerg Sygehus

     • 2021-2022 august: Speciale-ansvarlig for kardiologi, Søernes  Privathospital

     • 2014 – 2017: Overlæge, Hjertemedicinske afdelinger, Amager/Næstved/Slagelse Sygehus

     • 2008 – 2014: 1ste reservelæge i speciallægeuddannelse, Hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg hospital & Rigshospitalet

     • 2001 – 2014: reservelæge-ansættelser
        • Anæstesi-afdelingen Køge

        • Forsvarets Sundhedstjeneste

        • Hjertemedicinske afdelinger Hillerød & Gentofte

        • Hjertekirurgiske afdelinger Skejby og Rigshospitalet

        • Turnus 

      • 1994 – 2001: Lægestuderende, Københavns Universitet

      • 1992 – 1993: Sergent, Militærpolitiet, Ålborg Kaserne, Kampsvømmer-mærke i guld. 

      Særlige kompetencer og interesseområder

       • Ekkokardiografi og hjerte-MR

       • Ansvarlig for følgende fagområder i ansættelser: Kranspulsåresygdom, hjerteklapsygdomme, hjertesvigt og rytmeforstyrrelser

       • Sportsfysiologi

       • Dykkerfysiologi 

       Videnskab og Undervisning 

        • Fra 2005: Forskning på Rigshospitalet/Herlev hospital/Århus hospital i fridykkeres tolerance for ekstrem lav iltning mhp. disputatsforsvar.

        Underviser i 

         • Tolkning af EKG

         • Hjertestopbehandling

         • Specialespecifikt kursus for hjertemedicinske sygeplejersker

         • Speciallæge-uddannelse for yngre læger 

         Faglige medlemskaber

          • Dansk Cardiologisk Selskab 

          • Dansk Selskab for Intern Medicin

          • European Society of Cardiology

          • The Cardiothoracic Surgery Network

          • Dansk Sportsdykkerforbund, Medicinsk Udvalg 

          Legater 

          Yngre Kardiologers uddannelses-legat, Forskningsstipendie Nordsjællands Hospital & Rigshospitalet, Eibeschütz & hustrus legat.